साहित्य

कविताः यात्रा

-पिपला ढुङ्गाना खास सपनाको बिस्कुनमा खास खुसीको बिस्कुनमा अनि खास प्रेमको बिस्कुनमा घुन भगाउनमा अनि